actual: Wild - Tansania (0)


otrora: Wild - Tansania (20)

Zhuang Zhuang

Zhuang Zhuang

01.01.1996 - 01.01.1997 (China)
Belah

Belah

01.01.1969 - 01.01.1971 (Gran Bretaña)
Masa

Masa

01.01.1969 - 01.01.1969 (Gran Bretaña)
Norris

Norris

01.01.1969 - 01.01.1972 (Israel)
Ettie

Ettie

01.01.1969 - 01.01.1972 (Francia)
Katerina

Katerina

01.01.1969 - 01.01.1973 (Francia)
Aviva

Aviva

01.01.1969 - 01.01.1973 (Israel)
Bahati

Bahati

01.01.1961 - 01.01.1963 (Israel)
Atari

Atari

01.01.1961 - 01.01.1964 (Israel)
Anna

Anna

01.01.1960 - 01.01.1961 (Austria)
Bibi

Bibi

01.01.1960 - 01.01.1961 (Alemania)
Motek

Motek

01.01.1960 - 01.01.1961 (Israel)
Bibi

Bibi

01.01.1959 - 01.01.1961 (España)
Petal

Petal

01.01.1955 - 01.01.1957 (USA)
Sudan

Sudan

01.01.1953 - 01.01.1955 (Alemania)
Safari

Safari

01.01.1953 - 01.01.1955 (Alemania)
Ruaha

Ruaha

01.01.1951 - 01.01.1952 (Suiza)
Brigga

Brigga

01.01.1944 - 01.01.1951 (Alemania)
Lindi

Lindi

01.01.1920 - 01.01.1934 (Alemania)