Courant: Rostov - na - Donu Zoo (4)

Cinta

Cinta

05.09.2009 - aujourd'hui
Ekol

Ekol

18.01.2017 - aujourd'hui
Sitara Dona

Sitara Dona

22.12.2010 - aujourd'hui
Yoma

Yoma

05.09.2009 - aujourd'hui

Autrefois: Rostov - na - Donu Zoo (1)

Horas

Horas

05.09.2009 - 04.06.2012

Maintenant
Kiew - Zoopark Kyiv
(Ukraine)