Aktuell: Nikolaev Zoo (2)

Dinkar

Dinkar

08.11.2019 - Heute
Shanti

Shanti

08.11.2019 - Heute


Ehemals: Nikolaev Zoo (6)

Vanni

Vanni

01.10.2005 - 01.08.2006

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)
Nipple

Nipple

12.06.1997 - 29.08.1999

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)
Dschilda ( Gilda )

Dschilda ( Gilda )

17.10.1990 - 17.06.1999

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)
Tschanga ( Ganga)

Tschanga ( Ganga)

18.01.1984 - 13.03.2009

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)
Karat

Karat

01.01.1977 - 17.05.1993

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)
Meni

Meni

01.01.1955 - 21.07.1983

Gestorben:
Nikolaev Zoo
(Ukraine)