Courant: Jorge Barreda (0)


Autrefois: Jorge Barreda (1)

Tuffy ( Snuffy )

Tuffy ( Snuffy )

05.01.1993 - 15.04.2001 (USA)
Tuffy ( Snuffy )

Tuffy ( Snuffy )

22.09.1992 - 16.12.1992 (USA)
Tuffy ( Snuffy )

Tuffy ( Snuffy )

inconnu - 30.07.1992 (USA)