actual: Georgia - Atlanta - Atlanta Zoo (3)

Kelly

Kelly

25.03.1986 - a el dia de hoy
Msholo

Msholo

24.07.2019 - a el dia de hoy
Tara

Tara

14.11.1986 - a el dia de hoy


otrora: Georgia - Atlanta - Atlanta Zoo (1)

Dottie

Dottie

14.11.1986 - 27.10.2008 (USA)