madre

Ida

Ida

nacido: 01.01.1970


niños

Chang

Chang

nacido: 10.11.1981
♀  22101991

♀ 22101991

nacido: 22.10.1991

falleció: 22.10.1991
Kopenhagen - Zoo Kobenhavn
Santosh

Santosh

nacido: 15.03.1996
Punjab

Punjab

nacido: 02.12.2001

falleció: 06.10.2003
Kopenhagen - Zoo Kobenhavn