madre

Ai

Ai

nacido: 01.01.1982


niños

Pao

Pao

nacido: 25.04.1998

falleció: 11.07.2007
Shizuoka -Susono - Fuji Safaripark
Mao

Mao

nacido: 13.06.2002